Ludwig von Mises

Az antikapitalista mentalitás

A gazdasági irányítás prekapitalista módszereinek leváltása a laissez-faire kapitalizmusra megsokszorozta a népességszámot és példátlan módon megnövelte az emberiség átlagos életszínvonalát. Ma egy nemzet annál gazdagabb, minél kevesebb akadályt próbál a szabad vállalkozás és magán kezdeményezés szelleme elé gördíteni. Az Egyesült Államok népe azért sokkal gazdagabb, mint az összes többi ország lakossága, mert állama később vágott bele a vállalkozás obstrukciójának politikájába, mint az államok a világ többi részein. Ettől függetlenül sokan – főleg az értelmiségiek – szenvedélyesen gyűlölik a kapitalizmust. A társadalom gazdasági szervezésének e rettenetes módja szerintük nem hozott mást, mint gondokat és szenvedést. Az emberek egyszer, az „Ipari Forradalmat” megelőző régi szép időkben boldogok és gazdagok voltak. Most, a kapitalizmusban a túlnyomó többség szegény éhező, akit kegyetlenül kizsákmányolnak az individualisták. Hiszen ezeknek a gazembereknek semmi nem számít, csak a pénzérdekük. Nem termelnek jó és igazán hasznos dolgokat, csak azt, ami a legnagyobb profitot hozza. Alkoholos italokkal és dohánnyal mérgezik a testet, az elmét és a lelket pedig bulvárral, ledér könyvekkel és bugyuta mozgóképekkel. A kapitalizmus „ideológiai építménye” a hanyatlás és degradáció irodalma, a burleszk show és a sztriptíz művészete, a hollywoodi filmek és a detektívtörténetek.

A közvélemény előítélete és bigottsága abban a tényben ölt a legtisztábban testet, hogy a „kapitalista” jelzőt kizárólag utálatos dolgokhoz csatolja, nem pedig azokhoz, amiket mindenki helyesel. Hogyan származhatna bármi jó a kapitalizmusból! Ami értékes, azt a kapitalizmus ellenére cselekedték, de a rossz dolgok a kapitalizmusból nőttek ki.

E tanulmány feladata ezt az antikapitalista előítéletet elemezni, és felfedni gyökereit és következményeit.

Online olvasás

1.
A kapitalizmus társadalmi jellemvonásai
és becsmérlésének pszichológiai okai

1. A szuverén fogyasztó
2. A gazdasági jobblét iránti késztetés
3. Státusztársadalom és kapitalizmus
4. A meghiúsult ambíció haragja
5. Az értelmiségiek haragja
6. Az amerikai értelmiségiek elfogult antikapitalizmusa
7. A fehérgalléros dolgozók haragja
8. A „kuzinok” haragja
9. Broadway és Hollywood kommunizmusa

 

2.
Az átlagember társadalomfilozófiája

1. Kapitalizmus, ahogy azt a közönséges ember látja és nem látja
2. Az antikapitalista front

 

3.
Az irodalom és a kapitalizmus

1. Az irodalmi termékek piaca
2. Siker a könyvpiacon
3. Megjegyzések a detektívtörténetekről
4. A sajtó szabadsága
5. Az írástudók bigottsága
6. A „szociális” regények és színdarabok

 

4.
A nem gazdasági érvek a kapitalizmus ellen

1. A boldogság érve
2. Materializmus
3. Igazságtalanság
4. A szabadság „burzsoá előítélete”
5. Szabadság és a nyugati civilizáció

 

5.
“Antikommunizmus” vs. kapitalizmus

1. “Antikommunizmus” vs. kapitalizmus