Az oldalunk az olvasóink támogatásából tartja fenn magát. Ha az oldalunk rendszeres látogatója vagy és fontosnak találod az üzenetünket, kérjük támogass minket havi 1500 forinttal ide kattintva.

Ludwig von Mises

Az antikapitalista mentalitás

A gazdasági irányítás prekapitalista módszereinek leváltása a laissez-faire kapitalizmusra megsokszorozta a népességszámot és példátlan módon megnövelte az emberiség átlagos életszínvonalát. Ma egy nemzet annál gazdagabb, minél kevesebb akadályt próbál a szabad vállalkozás és magán kezdeményezés szelleme elé gördíteni. Az Egyesült Államok népe azért sokkal gazdagabb, mint az összes többi ország lakossága, mert állama később vágott bele a vállalkozás obstrukciójának politikájába, mint az államok a világ többi részein. Ettől függetlenül sokan – főleg az értelmiségiek – szenvedélyesen gyűlölik a kapitalizmust. A társadalom gazdasági szervezésének e rettenetes módja szerintük nem hozott mást, mint gondokat és szenvedést. Az emberek egyszer, az „Ipari Forradalmat” megelőző régi szép időkben boldogok és gazdagok voltak. Most, a kapitalizmusban a túlnyomó többség szegény éhező, akit kegyetlenül kizsákmányolnak az individualisták. Hiszen ezeknek a gazembereknek semmi nem számít, csak a pénzérdekük. Nem termelnek jó és igazán hasznos dolgokat, csak azt, ami a legnagyobb profitot hozza. Alkoholos italokkal és dohánnyal mérgezik a testet, az elmét és a lelket pedig bulvárral, ledér könyvekkel és bugyuta mozgóképekkel. A kapitalizmus „ideológiai építménye” a hanyatlás és degradáció irodalma, a burleszk show és a sztriptíz művészete, a hollywoodi filmek és a detektívtörténetek.

A közvélemény előítélete és bigottsága abban a tényben ölt a legtisztábban testet, hogy a „kapitalista” jelzőt kizárólag utálatos dolgokhoz csatolja, nem pedig azokhoz, amiket mindenki helyesel. Hogyan származhatna bármi jó a kapitalizmusból! Ami értékes, azt a kapitalizmus ellenére cselekedték, de a rossz dolgok a kapitalizmusból nőttek ki.

E tanulmány feladata ezt az antikapitalista előítéletet elemezni, és felfedni gyökereit és következményeit.

Online olvasás

1.
A kapitalizmus társadalmi jellemvonásai
és becsmérlésének pszichológiai okai

1. A szuverén fogyasztó
2. A gazdasági jobblét iránti késztetés
3. Státusztársadalom és kapitalizmus
4. A meghiúsult ambíció haragja
5. Az értelmiségiek haragja
6. Az amerikai értelmiségiek elfogult antikapitalizmusa
7. A fehérgalléros dolgozók haragja
8. A „kuzinok” haragja
9. Broadway és Hollywood kommunizmusa

 

2.
Az átlagember társadalomfilozófiája

1. Kapitalizmus, ahogy azt a közönséges ember látja és nem látja
2. Az antikapitalista front

 

3.
Az irodalom és a kapitalizmus

1. Az irodalmi termékek piaca
2. Siker a könyvpiacon
3. Megjegyzések a detektívtörténetekről
4. A sajtó szabadsága
5. Az írástudók bigottsága
6. A „szociális” regények és színdarabok

 

4.
A nem gazdasági érvek a kapitalizmus ellen

1. A boldogság érve
2. Materializmus
3. Igazságtalanság
4. A szabadság „burzsoá előítélete”
5. Szabadság és a nyugati civilizáció

 

5.
“Antikommunizmus” vs. kapitalizmus

1. “Antikommunizmus” vs. kapitalizmus

Vélemény, hozzászólás?