logo
Édouard Laboulaye

Az Állam és határai

A fiziokraták

Így közvetlenül elküldheted az ebook olvasódnak is az esszét

Ezen angol iskola mellett, amelynek Voltaire, Montesquieu és Delolme képviselői, volt egy francia is, mely az állam despotizmusát más oldalról ostromolta. Ez volt a fiziokraták iskolája. Quesnay és Turgot nem féltékenyek ugyan a hatalomra, sőt ellenkezőleg, a fejedelemtől várják a visszaélések megszüntetését és a társadalom jobb kormányzatát; azonban egy jelentős részében megtámadják az állam mindenhatóságát.

Ők földművelési és kereskedelmi szabadságot, valamint adóreformot óhajtanak. Jelszavuk, melyet gyakran kigúnyoltak – ami mindig könnyebb a megértésnél – a dolgoknak fejlődésük menetére hagyása, a laissez faire, laissez passer, a nemzeti munkára alkalmazva. És e jelszó nagy igazságot foglal magában. Quesnay nem vitatja el az államtól sem kifelé a védelmet, sem pedig benn a biztonságnak és a rendnek a fenntartását; nem alkussza ki a hatalomtól előjogait, mint Adam Smith iskolája; de ami az ipart illeti, méltán bizalmatlan az adminisztráció iránt, mely majdnem mindig akadályozólag hat, és még ott is, ahol támogatni akar, rombolást okoz.

Egy ide vonatkozó érdekes példát idézek a régi Franciaországból. Mindenki tudja, hogy XVI. Lajos uralkodása alatt Parmentier terjesztette el a burgonya művelését, az ő fáradozásainak köszönhetjük a nyomornak e becses ellenszerét. A burgonyát azonban a tizenhatodik század végével hozták Európába; mi okozhatta vajon, hogy csak két évszázad múlva vették észre hasznosságát? Franciaországra nézve a felelet könnyű. Behozatalakor azt állították az orvosok a burgonyáról, hogy bélpoklosságot, a tizenhetedik században pedig, hogy hideglelést okoz; és a felvilágosult kormányzat mindig magáévá tette az orvosok véleményét, és nem szűnt meg a közegészség fölött őrködni 1771-ig, amikor az orvosi karnak egy nyilatkozata megnyugtatta a kedélyeket.1

Mi magunkat bölcsebbeknek hisszük, és mégis nemrég történt, hogy egy kitűnő tábornok földművelésünkre nézve kevésbé pusztítónak nyilvánította a kozákok betörését, mint idegen juhfajok behozatalát! Azonban e fenyegetés dacára a tapasztalás bebizonyította, hogy van legalább egy szabadság, melyet Franciaország zavar és pusztulás nélkül elviselhet, és ez a húsvágás szabadsága!

Bármekkora ragaszkodással viseltettek is a hatalom iránt Quesnay és tanítványai, nem kevésbé követelték vissza mindenki számára a termékenyítő szabadságot. Nem tesz-e szükségessé a munka és vagyon megkímélése garanciákat az állam túlságos kiadásai, a háború vagy béke esztelenségei ellen? És hol vannak ezek a garanciák, ha nem a politikai szabadságban? Turgot reformjai, Necker tartományi gyűlései első kísérletek voltak az emancipációra, melyeket a forradalom virágzásukban letarolt, de amelyekről igaztalanság volna megfeledkezni. Olvasnunk kell e gyűlések jegyzőkönyveit, hogy beláthassuk, milyen hévvel tervezte a papság, a nemesség és a harmadik rend a népszerű javításokat; a robot megszüntetése, a koldulás eltörlése, utak, csatornák, közoktatás, mindezen kérdések bámulatos szabadelvűséggel oldattak meg. Azt mondják, hogy Franciaország nem tudja használni a szabadságot; igaz ugyan, miszerint gyakran egészen közönyös maradt választási jogaival szemben, melyeknek semmi hasznát nem vette, de valahányszor a tartományra, megyére és községre bízták saját ügyeinek kezelését, soha nem tanúsított se közönyt, se tehetséghiányt. Turgot és Necker helyesen ítéltek meg bennünket, amikor az épület alapjává a szabadságot tették; ide kell mindig visszatérnünk!

Lábjegyzetek

  1. V. ö. Parmentier életrajzát Cuviertől.

Oszd meg ezt a bejegyzést:
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5