logo
Hans-Hermann Hoppe
A konzervativizmus és a libertarianizmus
Hans-Hermann Hoppe
A konzervativizmus és a libertarianizmus
Hadd kezdjem a konzervatív szó két lehetséges jelentésével. Az első jelentés szerint a konzervatív olyasvalakire utal, aki általában támogatja a status quo-t, más szóval aki fenn akarja tartani az éppen fennálló törvényeket, szabályokat, erkölcsi és viselkedési előírásokat, akármilyenek legyenek is azok. Mivel a törvények, a szabályok és a fennálló politikai intézmények az idővel és a hellyel változnak, a konzervatív személy által támogatott dol...
konzervativizmus
A konzervativizmus következetlensége
Hans-Hermann Hoppe
A konzervativizmus következetlensége
A modern konzervativizmus az Egyesült Államokban és Európában torz és zavaros. A képviselet demokrácia befolyása alatt, illetve miután az Egyesült Államok és Európa tömegdemokráciává változott az Első világháborút követően a konzervativizmus átalakult egy anti-egalitárius, arisztokratikus, államizmus-ellenes ideológiai erőből a kulturálisan konzervatív államisták mozgalmává: a szocialisták és a szociáldemokraták jobboldalává. A legtöbben, akik m...
konzervativizmus
A liberalizmus jövője
Hans-Hermann Hoppe
A liberalizmus jövője
Több mint száz éve már, hogy a klasszikus liberalizmus hanyatlik. A közügyeket a tizenkilencedik század második fele óta egyre inkább a szocialista eszmék - a kommunizmus, a fasizmus, a nemzetiszocializmus és a legkitartóbban a szociáldemokrácia (az amerikai liberalizmus és neokonzervatizmus) - alakítják. Ami azt illeti, a szocializmus olyan elsöprő győzelmet aratott, hogy néhány neokonzervatív napjainkban a „történelem végéről” és „az utolsó em...
klasszikus liberalizmusRothbard-Rockwell Report
A szocializmus intellektuális álcája
Hans-Hermann Hoppe
A szocializmus intellektuális álcája
A méretes szocialista szektorral bíró nyugati országokban töltött élethez képest az élet a totális szocializmus alatt nyomorúságos. Az életszínvonal annyira siralmas, hogy 1961-ben a szocialista keletnémet állam felépített egy rendszert falakkal, szögesdrótokkal, elektromos kerítésekkel, aknamezőkkel, automata lőfegyverekkel, őrtornyokkal, őrkutyákkal és őrökkel mintegy 900 méter hosszan, hogy megakadályozza, hogy az emberek elmeneküljenek a szo...
hans-hermann-hoppe
A természetes elit, az értelmiség és az Állam
Hans-Hermann Hoppe
A természetes elit, az értelmiség és az Állam
Az állam egy területi monopóliummal rendelkező elnyomó szerv, amely folyamatosan, intézményesített módon véthet a magántulajdon ellen és zsákmányolhatja ki a magántulajdon birtokosait kisajátítás, adóztatás vagy szabályozás révén. Hogyan jönnek azonban létre államok? Az eredetükkel kapcsolatban két elmélet létezik. Az egyik elmélet szerint, melyhez olyan nevek kötődnek, mint Franz Oppenheimer, Alexander Ruestow és Albert J. Nock, az államok anna...
hans-hermann-hoppe
A vállalkozás és a profit etikája
Hans-Hermann Hoppe
A vállalkozás és a profit etikája
I A legalapvetőbb értelemben mindannyian, minden cselekedetünkkel, mindig és kivétel nélkül nyereségűző vállalkozók vagyunk. Amikor cselekszünk, valami fizikai eszközt (jószágként értékelt dolgokat) – minimum testünket és annak állóhelyét, de a legtöbb esetben további „külső” dolgokat – használunk, hogy megváltoztassuk az események „természetes” menetét (az események menetét, aminek megtörténtére számítunk, ha másképpen cselekednénk), hogy elér...
hans-hermann-hoppe
Az állam és a védelmi szolgáltatások biztosítása magánvállalkozások által
Hans-Hermann Hoppe
Az állam és a védelmi szolgáltatások biztosítása magánvállalkozások által
A következő esszé Hans-Hermann Hoppe Demokrácia, a bukott bálvány című kötetének 12. fejezete.  A kötet megvásárolható az Ad Librum kiadó oldalán. "Ha bármikor, bármely Kormányforma alkalmatlanná válik e célok megvalósítására, a nép Joga, hogy az ilyen kormányzatot megváltoztassa vagy eltörölje, és új Kormányzatot létesítsen, olyan elvekre alapítva és hatalmát olyan módon szervezve, amely jobban védi Biztonságát, és jobban elősegíti Boldogulását...
hans-hermann-hoppe
Az értelmiségiek és az értelmiség-ellenes értelmiségiek
Hans-Hermann Hoppe
Az értelmiségiek és az értelmiség-ellenes értelmiségiek
„Az állam az a nagy, fiktív entitás, amely által mindenki mások kontójára akar élni.” – Frédéric Bastiat Hadd kezdjem az állam definíciójával. Mire kell egy szervezetnek képesnek lennie ahhoz, hogy államnak minősüljön? Képesnek kell lennie elérni, hogy egy adott terület minden lakosa hozzá forduljon a végső döntéshozatalért, vagy minden lakos alá legyen rendelve az ő végső ítéletének. Kiváltképpen pedig, ennek a szervezetnek el kell érnie, hogy ...
hans-hermann-hoppe
Demokrácia
Hans-Hermann Hoppe
Demokrácia
Képzeljünk el egy világkormányt, amelyet demokratikusan választottak az egy ember-egy szavazat elve alapján. Mi lenne a valószínű következménye ennek a választásnak? Valószínűleg egy kínai-indiai koalíciós kormányt kapnánk. És mi volna a legvalószínűbb intézkedése ennek a kormánynak, hogy kielégítse a támogatóit és ismét megválasszák? Valószínűleg úgy találná, hogy a nyugati világnak túl sok vagyona van, a világ többi részének – kiváltképp Kínána...
demokráciaRothbard-Rockwell Report
Hogyan teszik a vállalkozók jobbá a társadalmat
Hans-Hermann Hoppe
Hogyan teszik a vállalkozók jobbá a társadalmat
A tőkés vállalkozó egy bizonyos célt szem előtt tartva tevékenykedik: pénzbeli profit megszerzésének érdekében. Megtakarít, vagy megtakarított pénzt kölcsönöz, munkaerőt bérel fel, nyersanyagokat, termelési eszközöket és földet vásárol vagy bérel. Ezután megtermeli saját termékét, akármi legyen is az, és reméli, hogy pénzbeli nyereséggel adhatja el ezt a terméket. Az Emberi Cselekvésben Mises rámutat arra, hogy a tőkés számára "a profit úgy jele...
hans-hermann-hoppe
A közjavak elméletének tévedései és a biztonság előállítása
Hans-Hermann Hoppe
A közjavak elméletének tévedései és a biztonság előállítása
1849-ben, amikor az uralkodó ideológiai erő még mindig a klasszikus liberalizmus volt, a „közgazdász” és a „szocialista” szavakat pedig általában antonímiának tartották, Gustave de Molinari, egy nevezetes belga közgazdász így írt: Ha van jól megalapozott igazság a politikai gazdaságtanban, akkor az ez: minden esetben, az összes árucikk kapcsán, amely a fogyasztó megfogható vagy megfoghatatlan szükségét elégíti ki, a fogyasztó elsődleges érdeke, ...
közjavak
Miért a gonosz emberek kerülnek hatalomra
Hans-Hermann Hoppe
Miért a gonosz emberek kerülnek hatalomra
Töltsd le MP3-ban! Képek: MTI A politikai közgazdászok között az egyik legáltalánosabban elfogadott tétel a következő: Minden monopólium rossz a fogyasztók nézőpontjából. A monopólium klasszikus értelemben egy exkluzív kiváltság, amit egy árucikk vagy szolgáltatás egyetlen termelőjének biztosítanak, azaz a szabad belépés hiánya egy bizonyos termelési ágazatba. Más szóval csupán egyetlen szervezet állíthat elő egy adott jószágot. Bármelyik ilyen...
hans-hermann-hoppe
Politika, pénz és banküzem
Hans-Hermann Hoppe
Politika, pénz és banküzem
Most elmondok neked mindent, amit tudnod kell a politikáról, a pénzről és a banküzemről. Képzeld el, hogy te vagy az állam ura! Az állam a végérvényes döntéshozatal területi egyedárusítója, tehát egyedül ítélkezik minden jogvitában, így azokban is, amelyekben maga vagy közegei érintettek. Nemkülönben bírja annak kiváltságát, hogy adóztasson, tehát egyoldalúan szabja meg azt az árat, amit alávetettként köteles vagy fizetni neki e szolgálataiért....
hans-hermann-hoppe
A természetes rend, az Állam és a bevándorlás problémája
Hans-Hermann Hoppe
A természetes rend, az Állam és a bevándorlás problémája
I Az emberi együttműködés három tényező eredménye, melyek: az emberek közötti különbségek és/vagy a természetadta termelési tényezők földrajzi eloszlása közötti különbségek; a magántulajdon (minden ember saját teste, illetve fizikai kisajátításai és birtokai feletti kizárólagos uralma) kölcsönös elismerésére alapuló munkamegosztás által elért magasabb termelékenység – az elszigetelt önellátáshoz vagy az agresszióhoz, a fosztogatáshoz és az elnyo...
hans-hermann-hoppe
Az egészségügy megoldása 4 lépésben
Hans-Hermann Hoppe
Az egészségügy megoldása 4 lépésben
Az egészségügy minden jóléti államban az egyik leginkább szocialista gazdasági szektor, valamint ez az a szektor, amelyik - az oktatást leszámítva - a leghosszabb ideje szocialista. Napjaink egészségügyi válsága a területi szocializmus elkerülhetetlen következménye (mint ahogyan a párhuzamos oktatási krízis is az oktatásbeli szocializmus szükségszerű következménye). Ennek megfelelően a probléma gyógymódja és megoldása egyszerűen alávetni végre az...
egészségügy
A magántulajdon etikájának végső igazolásáról
Hans-Hermann Hoppe
A magántulajdon etikájának végső igazolásáról
Human Action című mesterművében Ludwig von Mises bemutatja és elmagyarázza a gazdaságelmélet teljes egészét, ahogyan az benne rejlik a cselekvés jelentésének fogalmi ismeretében és levezethető abból (valamint néhány általános, explicit módon bevezetett feltételezésből, amelyet a cselekvésnek teret adó empirikus valóságról alkottak). Ezt a fogalmi ismeretet a „cselekvés axiómájának” nevezi, és bemutatja, milyen értelemben kell a cselekvés értelmét...
hans-hermann-hoppe
Marxista és Osztrák osztályelemzés
Hans-Hermann Hoppe
Marxista és Osztrák osztályelemzés
Ebben a tanulmányban a következőkről lesz szó: Először ismertetni fogom a marxista történelem-elmélet kemény magját képező tételeket. Leszögezem, hogy lényegében mindegyikük helyes. Aztán meg fogom mutatni, miként származtatják ezeket az igaz tételeket a marxizmusban hamis kezdőpontból. Végül be fogom mutatni, miként adhat az osztrák közgazdaságtani iskola a Mises-Rothbard hagyomány alapján helyes, de kategorikusan különböző magyarázatot érvényes...
marxizmus
Mi a teendő
Hans-Hermann Hoppe
Mi a teendő
Valamivel helyénvalóbb cím lehetne az, hogy "Állam, Társadalom és Szabadság: A Társadalmi Forradalom Osztrák-Libertárius Stratégiája." Tehát, szeretném fokozni egy kissé a dolgokat az eddig hallott, mérsékelt beszédek után. Szeretném konkrét stratégiai tanácsokkal befejezni, de ahhoz először diagnosztizálnom kell, mi a probléma, máskülönben a gyógymód rosszabb lehet, mint a betegség. És ez a diagnózis magába foglalja az emberi társadalom egyfajta...
hans-hermann-hoppe
Jobboldali Libertarianizmus: A Realisztikus Libertarianizmus
Hans-Hermann Hoppe
Jobboldali Libertarianizmus: A Realisztikus Libertarianizmus
A libertarianizmus logikailag konzisztens szinte minden kulturális, társadalmi és vallási attitűddel vagy erkölcsi elvvel. Szigorúan logikailag a libertárius politikai tan elválasztható minden egyéb megfontolástól; logikusan lehet az ember hedonista, kicsapongó, erkölcstelen, általánosságban a vallás, de kiváltképp a kereszténység militáns ellensége – és a legtöbb libertárius valóban az is -  miközben még mindig a libertárius politika következete...
hans-hermann-hoppe
Miért bukik meg minden szocializmus
Hans-Hermann Hoppe
Miért bukik meg minden szocializmus
A szocializmus és a kapitalizmus radikálisan különböző megoldásokat kínál a szűkösség által előidézett problémára: nem kaphat meg mindenki mindent, amit szeretne, amikor szeretné, szóval hogyan döntjük el hatékonyan, ki fogja birtokolni és uralni az erőforrásainkat? A választott megoldás kulcsfontosságú dolgokról dönt. A különbséget jelentheti a bőség és az elszegényedés, az önkéntes csere és a politikai kényszer, akár a szabadság és a totalitari...
hans-hermann-hoppe
Miért Mises - és nem Hayek?
Hans-Hermann Hoppe
Miért Mises - és nem Hayek?
Kezdetnek hadd idézzek egy cikkből, amit régi barátom, Ralph Raico írt mintegy 15 évvel ezelőtt: Ludwig von Misest és F. A. Hayekot széles körben az évszázad legkimagaslóbb klasszikus liberális gondolkodóinak tartják. Emellett ők az Osztrák iskola két legismertebb közgazdászai. Nagy tudósok és nagy emberek voltak. Szerencsés voltam, hogy mindkettejük tanítványa lehettem… Viszont világos, hogy a világ nagyon különböző bánásmódban részesíti őket. ...
hans-hermann-hoppe
Rothbardi etika
Hans-Hermann Hoppe
Rothbardi etika
A társadalmi rend kérdése Robinson Crusoe egyedül, a szigetén azt csinál, amit csak akar. Esetében egyszerűen nem merülnek fel a rendkövető emberi magatartás – a társadalmi együttműködés – szabályaival kapcsolatos kérdések. Ez a kérdés természetesen csak akkor merülhet fel, ha megérkezik egy második személy, Péntek is a szigetre – de a kérdés még akkor is javarészt irreleváns marad mindaddig, amíg nem áll fenn szűkösség. Tegyük fel, hogy ez a sz...
hans-hermann-hoppe
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5