Az oldalunk az olvasóink támogatásából tartja fenn magát. Ha az oldalunk rendszeres látogatója vagy és fontosnak találod az üzenetünket, kérjük támogass minket havi 1500 forinttal ide kattintva.

Ludwig von Mises

Bürokrácia

“A napjaink társadalmi és politikai konfliktusainak legfőbb kérdése, hogy az embernek fel kell-e adnia szabadságát, vállalkozó szellemét és személyes felelősségét, és köteles-e alávetnie magát a korlátozás és a kényszer gigantikus apparátusa, a szocialista állam védelmének. Elfoglalja-e az individualizmus és a demokrácia helyét az autoritárius tekintélyuralom? Alattvalóvá, alárendelté tegyék-e a polgárt a besorozott munka mindent átható ölelésében, ahol köteles feltétlen nélkül engedelmeskedni felettesei szavának? Ragadják-e el legbecsesebb privilégiumát: az eszközök és célok választásának, saját élete formálásának jogát?

A szocializmus és a kapitalizmus közötti ellentétek kérdéskörei számos oldalról támadhatók. Jelenleg úgy tűnik, mintha a bürokratikus hivatalok terjeszkedésének vizsgálata volna a legfortélyosabb útvonal. A bürokratizmus elemzése kiváló lehetőséget biztosít a kérdéskör legalapvetőbb alkotóelemeinek feltárására.”

Online Olvasás:

Előszó

Bevezetés

1. A Bürokrácia szó szemrehányó konnotációja 

2. Az amerikai polgár vádja a bürokratizmus ellen

3. A „progresszívek” nézetei a bürokráciáról 

4. Bürokratizmus és totalitarizmus

5. Az alternatíva: profitalapú vezetés vagy bürokratikus vezetés

Profitalapú vezetés

1. A piacmechanizmus műveletei

2. Gazdasági kalkuláció

3. Vállalatirányítás a profitrendszer alatt

4. Személyzeti gazdálkodás az érintetlen munkaerőpiacon

Bürokratikus vezetés

1. Bürokrácia az önkényuralmi kormányzat alatt

2. Bürokrácia egy demokrácián belül

3. A bürokratikus vezetés alapvető jellemzői

4. A bürokratikus vezetés nehézsége

5. Bürokratikus személyzetirányítás

A köztulajdonban levő vállalatok bürokratikus vezetése

1. A mindent átszövő állami irányítás kivitelezhetetlensége

2. Állami vállalatok egy piacgazdaságban

A magánvállalatok bürokratikus vezetése

1. Hogyan tereli az állami beavatkozás és a profit gyengítése a bürokratizáció felé a vállalatokat

2. Beavatkozás a profit magasságába

3. Beavatkozás a személyzet választásába

4. Határtalan függés az állami hivatalok döntéseitől

A bürokratizáció társadalmi és politikai következményei

1. A bürokratizmus filozófiája

2. Bürokratikus engedelmesség

3. A bürokrata, mint egy szavazó

4. Az elme bürokratizációja

5. Ki legyen az úr?

A bürokratizáció pszichológiai következményei

1. A német ifjúsági mozgalom

2. A feltörekvő nemzedék sorsa egy bürokratikus környezetben

3. Autoritárius gyámság és fejlődés

4. A diktátor kiválasztása

5. A kritikus gondolkodás eltűnése

Van-e bármilyen orvosság?

1. Múltbeli hibák

2. Gazdaságtan versus tervezés és totalitarizmus

3. Az átlagpolgár versus a bürokratizáció hivatásos propagandistája

Konklúzió

Vélemény, hozzászólás?