Ludwig von Mises

Bürokrácia

“A napjaink társadalmi és politikai konfliktusainak legfőbb kérdése, hogy az embernek fel kell-e adnia szabadságát, vállalkozó szellemét és személyes felelősségét, és köteles-e alávetnie magát a korlátozás és a kényszer gigantikus apparátusa, a szocialista állam védelmének. Elfoglalja-e az individualizmus és a demokrácia helyét az autoritárius tekintélyuralom? Alattvalóvá, alárendelté tegyék-e a polgárt a besorozott munka mindent átható ölelésében, ahol köteles feltétlen nélkül engedelmeskedni felettesei szavának? Ragadják-e el legbecsesebb privilégiumát: az eszközök és célok választásának, saját élete formálásának jogát?

A szocializmus és a kapitalizmus közötti ellentétek kérdéskörei számos oldalról támadhatók. Jelenleg úgy tűnik, mintha a bürokratikus hivatalok terjeszkedésének vizsgálata volna a legfortélyosabb útvonal. A bürokratizmus elemzése kiváló lehetőséget biztosít a kérdéskör legalapvetőbb alkotóelemeinek feltárására.”

Online olvasás

Előszó

Bevezetés

1. A Bürokrácia szó szemrehányó konnotációja 

2. Az amerikai polgár vádja a bürokratizmus ellen

3. A „progresszívek” nézetei a bürokráciáról 

4. Bürokratizmus és totalitarizmus

5. Az alternatíva: profitalapú vezetés vagy bürokratikus vezetés

 

Profitalapú vezetés

1. A piacmechanizmus műveletei

2. Gazdasági kalkuláció

3. Vállalatirányítás a profitrendszer alatt

4. Személyzeti gazdálkodás az érintetlen munkaerőpiacon

 

Bürokratikus vezetés

1. Bürokrácia az önkényuralmi kormányzat alatt

2. Bürokrácia egy demokrácián belül

3. A bürokratikus vezetés alapvető jellemzői

4. A bürokratikus vezetés nehézsége

5. Bürokratikus személyzetirányítás

 

A köztulajdonban levő vállalatok bürokratikus vezetése

1. A mindent átszövő állami irányítás kivitelezhetetlensége

2. Állami vállalatok egy piacgazdaságban

 

A magánvállalatok bürokratikus vezetése

1. Hogyan tereli az állami beavatkozás és a profit gyengítése a bürokratizáció felé a vállalatokat

2. Beavatkozás a profit magasságába

3. Beavatkozás a személyzet választásába

4. Határtalan függés az állami hivatalok döntéseitől

 

A bürokratizáció társadalmi és politikai következményei

1. A bürokratizmus filozófiája

2. Bürokratikus engedelmesség

3. A bürokrata, mint egy szavazó

4. Az elme bürokratizációja

5. Ki legyen az úr?

 

A bürokratizáció pszichológiai következményei

1. A német ifjúsági mozgalom

2. A feltörekvő nemzedék sorsa egy bürokratikus környezetben

3. Autoritárius gyámság és fejlődés

4. A diktátor kiválasztása

5. A kritikus gondolkodás eltűnése

 

Van-e bármilyen orvosság?

1. Múltbeli hibák

2. Gazdaságtan versus tervezés és totalitarizmus

3. Az átlagpolgár versus a bürokratizáció hivatásos propagandistája

 

Konklúzió

 

Vélemény, hozzászólás?