logo
Ludwig von Mises

Bürokrácia

5. Profitalapú vezetés vagy bürokratikus vezetés

Így közvetlenül elküldheted az ebook olvasódnak is az esszét

Ha szeretnénk kideríteni, mit is jelent valójában a bürokrácia, először a profit elemzésével kell kezdenünk egy kapitalista társadalom keretrendszerén belül. A kapitalizmus esszenciális jellemzői nem kevésbé ismeretlenek, mint a bürokráciáé. A demagóg propaganda által népszerűsített hamis legendák a kapitalista rendszert teljesen hamis színben tüntették fel. A kapitalizmus sikerrel járt a tömegek anyagi jólétének példátlan mértékű felemelésében. A kapitalista társadalmakban a népességi adatok immáron többszörösen magasabbak, mint az „ipari forradalom” előestéjén, és ezeknek a nemzeteknek mindegyik polgára sokkal magasabb életszínvonalat élvez, mint a jómódú emberek az előző korokban. Ennek ellenére a közvélemény nagy része becsmérelve tekint a szabad vállalkozásra és a termelőeszközök magántulajdonlására, mint szörnyű intézmények, amelyek károsak a nemzet döntő többségére, és kizárólag a kizsákmányolók egy apró osztályának önző osztályérdekét támogatják. A politikusok – akiknek legfőbb teljesítménye a mezőgazdasági termelés, illetve a termelési módszerek technológiai fejlesztésének korlátozása – a kapitalizmust „a szűkösség gazdaságának” nevezik, és a bőségről beszélnek, amit a szocializmus hoz majd. A szakszervezeti vezetők, melynek tagjai saját autóikat vezetik, lelkesen magasztalják az orosz proletárok lezüllött és mezítlábas életkörülményeit, és lelkesen dicsérik a szabadságot, amit az orosz munkások élveznek, ahol elnyomták a szakszervezeteket, a sztrájkok pedig bűntettnek minősülnek.

Nem szükséges részletesen elemezni ezeket a meséket. Nem a dicséret, és nem is a megvetés a célunk. Szeretnénk tudni, micsoda pontosan a két szóban forgó rendszer, hogyan működnek és hogyan szolgálják az emberek szükségleteit.

Úgy tűnik, a bürokrácia kifejezés használatának megannyi homályossága ellenére is egyhangúan megkülönböztetett a dolgok elvégzésének két ellentétes módszere: a magánember módszere és a módszer, amellyel a kormányhivatalok és hatóságok működnek. Senki sem tagadja, hogy az elvek, amely alapján egy rendőrséget működtetnek, radikálisan különböznek egy nyereségre törekvő vállalat által alkalmazott elvektől. Így tehát helyénvaló e két különböző intézményosztály módszereinek vizsgálatával, illetve azok összehasonlításával kezdenünk.

A bürokrácia, annak előnyei és hátrányai, annak működése és műveletei, kizárólag a kapitalista piacgazdaságban működő nyereséggel való szembeállításon keresztül érthető meg.

Oszd meg ezt a bejegyzést:
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5