logo
Ludwig von Mises

Bürokrácia

1. A bürokrácia szó szemrehányó konnotációja

Így közvetlenül elküldheted az ebook olvasódnak is az esszét

A bürokrata, bürokratikus és bürokrácia szavak nyilvánvalóan szitokszavak. Senki nem nevezi magát bürokratának, vagy saját szervezetirányítási módszerét bürokratikusnak. Ezeket a szavakat minden esetben sértő jelentéssel használják. Minden esetben a személyek, intézmények vagy procedúrák becsmérlő kritikáját hordozzák. Senki sem kételkedik abban, hogy a bürokrácia teljes mértékben rossz, és egy tökéletes világban nem létezne.

A szóban forgó kifejezések nem korlátozódnak Amerikára vagy más demokratikus államokra. Ez egy egyetemes jelenség. Még Poroszországban, a tekintélyelvű állam eszményképének hazájában sem akarta senki, hogy őt bürokratának nevezzék. A királyi wirklicher geheimer Ober-Regierungsrat büszkén vállalata méltóságát és az abból fakadó hatalmát. Önteltsége az alattvalók és a nép tiszteletében fürdött. Megrészegült saját fontosságának és tévedhetetlenségének gondolatától. De szemtelen sértésnek tekintette volna, ha valaki arcátlanul bürokratának nevezi. Saját elképzelése szerint nem bürokrata volt, hanem köztisztviselő, Őfelsége megbízottja, az Állam közhivatalnoka, aki rendíthetetlenül ügyel a nemzet jólétére.

Érdemes megemlíteni, hogy a „progresszívek,” akikben a kritikusok a bürokrácia elterjesztőit látják, nem kelnek a bürokratikus rendszer védelmére. Épp ellenkezőleg, azok mögé sorakoznak fel, akiknek kritikáját más esetben „reakciósnak” nevezik. Azt állítják, hogy a bürokratikus módszerek egyáltalán nem szükségesek ahhoz az utópiához, amire törekednek. A bürokrácia – mondják – az a többnyire elégtelen módszer, amellyel a kapitalista rendszer dűlőre próbál jutni a saját eltűnésére irányuló rendíthetetlen tendenciával. A szocializmus végső és elkerülhetetlen győzedelme nem csupán a kapitalizmust, hanem a bürokráciát is el fogja törölni. A holnap boldog világában, a teljes tervgazdálkodás áldott mennyországában többé nem lesznek bürokraták. Az átlagember válik a legjelentősebbé; maguk az emberek gondoskodnak majd saját ügyleteikről. Csak egy szűk látókörű burzsoá eshet áldozatul a tévedésnek, hogy a bürokrácia az előíze annak, amit a szocializmus tartogat az emberiség számára.

Tehát mindenki egyetért abban, hogy a bürokrácia rossz dolog. De az éppoly igaz, hogy senki sem próbálta megfejteni félreérthetetlen nyelvezetet használva, mit is jelent valójában a bürokrácia. A szót általában tág értelemben használják. A legtöbb ember szégyenkezne, ha pontos meghatározást és magyarázatot kérnének tőle. Miként vethetik meg a bürokráciát és a bürokratákat, ha nem is tudják, mit jelent a szó?

Oszd meg ezt a bejegyzést:
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5