Ludwig von Mises

Szabadság és tulajdon

és más esszék

A Mont Pelerin Társaságra nehéz idők köszöntöttek 1956-ban, amikor értelmük fényét elfordították a klasszikus liberalizmustól. Ludwig von Mises abban az évben arra használta beszédét, hogy elmagyarázza, miért rettenetes ez a trend. Nem utasított rendre senkit. Ehelyett maga mögött hagyta a napi eseményeket, hogy a gazdaság történelmének magával ragadó rekonstrukcióját tárja fel az ősi világoktól a jelenkorig. Megmutatta, hogyan lépjen túl az ember saját generációján, értse meg a valódi nagy problémákat és a teljes szabadság meghonosításának sürgető erkölcsi és gyakorlati szükségességét.

Karakteres stílusával és a nyelv mesterfogásaival Mises felvázolja a kapitalizmus természetét, feladatát és hatásait. Több, az Ipari Forradalmat övező mítoszt zúz szét, miközben megmutatja, miért lehetetlen a politikai szabadság a gazdaság felszabadítása nélkül, kiemeli a kormány és a piac közötti lényeges különbségeket, és szemlélteti, miként dönti romba a szocializmus a szabadságot.

Online olvasás
Szabadság és tulajdon
A kapitalizmus bukásának mítosza
A reklám művészete
Bérek, munkanélküliség és infláció
Az osztrák közgazdaságtani iskola cikluselmélete
Az üzleti ciklusok
Infláció
Az infláció és te
Az infláció mindig válsághoz vezet
Vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenség
Az egyenlőségről és az egyenlőtlenségről
A középút politikája szocializmushoz vezet
A szabadság szolgaság
A közgazdaságtan tanítása az egyetemeken

Vélemény, hozzászólás?