logo

Esszék a klasszikus liberalizmus témájában

Cover img
Balla Antal
1.1, A liberalizmus kezdetei
A mai nemzedék, mely a modern polgári szabadságjogok levegőjében nőtt fel, könnyen abba a hibába esik, hogy a szabadságról való fogalmait általánosítja a mienket megelőző összes letűnt korokra. Valóban szinte nehéz elhinni, hogy az emberi szabadság olyan értelemben, mint azt az előzményekben meghatároztuk, nem örök emberi tulajdonság, hanem egészen modern jelenség, és alig tekint vissza néhány száz éves múltra. A Humboldt, vagy John Stuart Mill é...
klasszikus liberalizmusliberalizmuseszmetörténelem
Bevezetés
Balla Antal
Bevezetés
A politikai és a gazdasági liberalizmust legújabban elavult és idejétmúlt álláspontnak kiáltották ki azok, akik visszavárják valami új formában az elvesztett középkort. A legmeggyő­ződésesebb liberálisok sem tagadják, hogy az irányzat nem felelt meg a hozzáfűzött várakozásoknak, s nem tudta megteremteni azt az általános jólétet és békét, amit a felvilágosodási kor gondolkodói és később a manchesteri iskola agitátorai reméltek tőle. Az is lehetség...
klasszikus liberalizmusliberalizmuseszmetörténelem
Cover img
Balla Antal
VIII. 6. A kiegyezés után
A reformkorszakot röviden úgy jellemeztük, hogy a magyar középnemesség a forradalmak polgári ideológiája előtt teljesen meghódolt. Ezért nem fantazmagória az a feltevés, hogy ha az önkényuralom egy időre meg nem akasztja a fejlődést, talán néhány rövid évtized leforgása alatt új polgári Magyarország támad fel a feudalizmus romjain. Az most már a kérdés, hogy a 67 után következő nemzedék hogyan gazdálkodott azokkal a nagy értékű tradíciókkal, mely...
klasszikus liberalizmusliberalizmuseszmetörténelem
Cover img
Balla Antal
I.2. Az angol forradalom politikai eszméi
Az angol nemzet minden más néptől eltérő karakteréből magyarázható, hogy – szembeszállva a fejedelmi abszolutizmussal és a központosítással – olyan politikai berendezkedéseket alkotott, amelyek biztosíthatják az egyén szabad kifejlését. Az angol nemzet pszichológiájával sokat foglalkoztak főképpen a franciák, kik sokszor kerültek összeütközésbe csatornán túli szomszédaikkal. Magáról a népről már régen megállapították, hogy valószínűleg az éghajla...
klasszikus liberalizmusliberalizmuseszmetörténelem
A mindenható állam
Balla Antal
A mindenható állam
Mises felhívja a figyelmet arra, hogy a beavatkozások különböző fajai: az állami intervenciók, a védővámrendszer, az ipar állami támogatása, a túlzásba vitt szociális védelem, mind arra valók, hogy mértéktelenül megnöveljék az államhatalmat, ami természetesen a törvények és a rendeletek tömegét végrehajtó bürokrácia hatalmának megnövekedését jelenti....
klasszikus liberalizmus
A népszuverenitás és annak határai
Benjamin Constant
A népszuverenitás és annak határai
1814-ben semmi okom nem volt arról értekezni, amit népszuverenitásnak neveznek, mert nem volt okunk attól tartani, hogy ez lesz az ürügy, amit fel akarnak használni szabadságunk megtámadására. 1815-ben más volt a helyzet. Bonaparte, aki a népszuverenitást elvben mindig elismerte, sokszor felhasználta azt, hogy igazolja a túlhatalmat, melyet gyakorolt, és úgy állította be hatalmát, mintha maga a nép bízta volna azt rá. Tehát meg kellett támadni ez...
klasszikus liberalizmus
Az Állam (részlet)
Frédéric Bastiat
Az Állam (részlet)
Szeretném, ha valaki szponzorálna egy díjat, aminek jutalma nem ötszáz frank, hanem egymillió, mellette pedig koronák, keresztek és szalagok, amit elnyerhet bárki, aki képes jó, egyszerű és érthető definíciót adni azokra a szavakra, hogy „az állam.” Micsoda hatalmas szívességet tenne a társadalomnak! Az állam! Micsoda ez? Hol van? Mit csinál? Mit kellene csinálnia? Csak annyit tudunk, hogy ez egy rejtélyes lény és kétségtelenül az, amit a legt...
klasszikus liberalizmusállam
A liberalizmus jövője
Hans-Hermann Hoppe
A liberalizmus jövője
Több mint száz éve már, hogy a klasszikus liberalizmus hanyatlik. A közügyeket a tizenkilencedik század második fele óta egyre inkább a szocialista eszmék - a kommunizmus, a fasizmus, a nemzetiszocializmus és a legkitartóbban a szociáldemokrácia (az amerikai liberalizmus és neokonzervatizmus) - alakítják. Ami azt illeti, a szocializmus olyan elsöprő győzelmet aratott, hogy néhány neokonzervatív napjainkban a „történelem végéről” és „az utolsó em...
klasszikus liberalizmusRothbard-Rockwell Report
Hazafiság
Herbert Spencer
Hazafiság
Eredetileg megjelent Spencer Facts and Comments kötetében. A fordítás megjelent a Huszadik Század folyóirat 1926-os számában. Javított változat. Ha valaki tisztességtelennek vagy hazugnak nevezne, nagyon megbántana. De ha azt mondaná rólam, hogy hazafiatlan vagyok, az nem hatna meg. „Hogyan, hát nem szereted a hazádat?” Olyan kérdés ez, amire nem lehet egy lélegzet alatt válaszolni. A jobbágyság korai eltörlése Angliában, a viszonylag szabad in...
klasszikus liberalizmus
Egyáltalán mi az a neoliberalizmus?
Jeffrey A. Tucker
Egyáltalán mi az a neoliberalizmus?
Manapság mindenhol a „neoliberalizmus” kifejezéssel dobálóznak, amit gyakran az a gőgös hozzáállás kísér, hogy „mindenki tudja, mi az.” De valóban tudjuk? Talán úgy gondolod, hogy tudod, de mindenki más aligha ért egyet a szó jelentésében. Ha rákeresünk a kifejezésre a Google Trends-ben, érdekes nyomokra lelünk azzal kapcsolatban, hogy mi folyik itt. 2016 óta az egekbe szökött azoknak a száma, akik rákerestek, és még a „libertarianizmust” is bee...
neoliberalizmusklasszikus liberalizmusliberalizmus
A parlamentek mindenhatósága ellen
Kossuth Lajos
A parlamentek mindenhatósága ellen
  Kedves Barátom! Az Önök pártja – mint a törvényhozás részese – a legszentebb kötelességét szegné meg, ha a leglankaszthatatlanabb kitartással be nem váltaná azt, amit Ön királyuknak a párt elhatározottsága felől mondott. Rettenetes műveletet visznek véghez az önkormányzat elvén Magyarországon. Az a törvényjavaslat valóságos merénylet, még pedig kettős merénylet: a magyar alkotmány sarkalapzata ellen, melyre harmadévi (turini) beszédemben pár...
klasszikus liberalizmus
Az angol és a francia parlamentarizmus közötti különbség
Kossuth Lajos
Az angol és a francia parlamentarizmus közötti különbség
A központosítás annyi, mint abszolutizmus. Hogy király, császár avagy kamara, konvent kezében van-e minden hatalom összpontosítva, az mindegy. Ámde ez nem kelendő zászló a mai világban. A centralisták tehát nem merik kitűzni az abszolutizmus zászlaját, hanem hamis zászlót kölcsönöznek. A parlamentáris köpönyeg alá bújnak s a parlamentáris kormányzat nevében üzennek pusztító hadat az önkormányzati intézményeknek. De ily nagy érdekek körül szavak...
klasszikus liberalizmus
Mi az a liberalizmus?
Kossuth Lajos
Mi az a liberalizmus?
I. A magyar képviselőház többsége, mely Tisza miniszterelnököt követi, magát szabadelvű pártnak címezi. Szép hangzatú cím. Cégérnek ügyes fogás, mert légió a neve azoknak, akik nem adnak számot maguknak arról, hogy mit jelent ez a szó: »szabadelvű«, s ezeknek abban a szép hangzatú címben varázs van, a népszerűsítés varázsa. De aki nem restell számot adni magának arról, hogy mit értenek az egész művelt világon e szó alatt: »liberális« (szabadel...
klasszikus liberalizmus
Az amerikai forradalom és a klasszikus liberalizmus
Murray N. Rothbard
Az amerikai forradalom és a klasszikus liberalizmus
A választás napján 1976-ban a libertárius párt - Roger L. MacBridge elnökjelölttel és David P. Bergland alelnökjelölttel – 174 000 szavazatot gyűjtött össze az ország 32 tagállamában. Erre hivatkozva a Congressional Quarterly az újkeletű Libertárius pártot Amerika harmadik nagy politikai pártjának nevezte. Ha figyelembe vesszük, hogy a párt csak 1971-ben kezdte pályafutását egy maréknyi taggal, akik egy coloradoi nappaliban gyűltek össze, még sze...
klasszikus liberalizmus
A katonai és iparos társadalmak szociológiája: A fordító bevezetője
Nagy Dénes
A katonai és iparos társadalmak szociológiája: A fordító bevezetője
Normális időkben az emberek többé-kevésbé merev tételek vallására, dogmatizmusra hajlanak, nem szívesen veszik értelmi kényelmük megzavarását és szeretik maguktól távol tartani a kételyt. De a forradalmas korszakok felrázzák a lelkeket, életet visznek a megszokottságokba, áttörik a jog, a morál, a gondolkodás merevségét, új döntéseket kívánnak s lelkünk mérlegelés, kínlódás, kétely közepette keresi az új utakat, az új elhelyezkedést. Könyvek, mel...
klasszikus liberalizmus
Bankügy: A gazadsági válságok okairól
Trefort Ágoston
Bankügy: A gazadsági válságok okairól
A szerkesztő előszava A magyar szabadság céljából fontosnak tartom felkutatni és újjáéleszteni a szabadságelvű hagyomány régi magyar képviselőit és kiadványait. Persze a régieket fenntartásokkal kell olvasni. Ahogyan az összes tudomány, úgy mind a közgazdaságtan, mind a "szabadság tudománya" hatalmas fejlődésen esett át az 1800-as évek óta. Továbbá a magyar liberálisok aligha álltak annyira következetesen a szabadság oldalán, mint az Osztrák isk...
klasszikus liberalizmus
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5
Book Cover 0Book Cover 1Book Cover 2Book Cover 3Book Cover 4Book Cover 5