Stefan Molyneux – Egyetemesen Preferálandó Viselkedés II.

You are currently viewing Stefan Molyneux – Egyetemesen Preferálandó Viselkedés II.

A Szörny

Az emberi történelem objektív vizsgálata arra a zord tényre látszik mutatni, hogy a világon messze a legveszélyesebb dolgok a hamis etikai rendszerek.

Ha egy olyan etikai rendszerre tekintünk, mint a kommunizmus, amely százhetvenmillió ember meggyilkolásáért volt felelős, láthatjuk, hogy az emberre a legnagyobb veszélyt nem holmi bűnözők, hanem a hamis etikai rendszerek jelenik. Hasonlóképp, a Spanyol Inkvizíció nem rablókból és zsebtolvajokból állt, hanem papokból és kínzókból, akiket fűtött a vágy, hogy mások lelkét megmentsék. A nácizmus úgyszintén bizonyos etikai elméletekre támaszkodott az ember és a kollektíva közötti kapcsolatot illetően, illetve a hatalom kiszolgálásának morális törvényére és olyan elméletekre, amelyek az Árja faj természetes „erényeit” bizonyították.

Az emberi történelem során újra meg újra azt látjuk, hogy a legveszélyesebb eszközök az ember kezében nem fegyverek, bombák, kések vagy mérgek, hanem morális elméletek voltak. A „királyok isteni jogaitól” a modern demokráciák végteleségig legitimizált tömeguralmáig, a bizonyos Orientális kultúrák ősimádatától a nemzetállamnak való modern hódolatán át, amelyet egy politikai vezető testesít meg azokig, akik gyermekeiket bizonyos vallásos ideológiák szolgálatába adják, nyilvánvaló, hogy a legveszélyesebb fegyver, amit az ember valaha forgathat, a moralitás. A tudománnyal ellentétben, amely csupán leírja, mi van, és mit jelent lenni, a morális elméletek mérhetetlen hatást gyakorolnak az emberek elméjére és szívére azzal, hogy kijelentik, minek kell lennie.

Amikor vezetőink engedelmességet kérnek, sosem maguknak, egyén szerepükben követelik, hanem az absztrakt „jó” iránt. JFK nem azt mondta, hogy „Ne azt kérdezd, mit tehetek érted, hanem azt, hogy te mit tehetsz értem.” Ehelyett az önmagára vonatkozó szavakat „az országoddal” helyettesítette. „Az országért” tett szolgálatot erénynek gondolják – bár e szolgálat nettó haszonélvezői mindig azok, akik erővel uralkodnak a polgárok felett. A múltban (és sok esetben a jelenünkben is), a vezetők magukat Istennel azonosították a földrajz helyett, de az alapelv ugyanaz maradt. A kommunisták számára a vezetők hatalmát igazoló absztrakt mechanizmus az osztály; a fasiszták számára a nemzet; a nácik számára a rassz; a demokraták számára a népakarat; a papok számára Isten akarata, stb.

Az uralkodó osztályok elkerülhetetlenül etikai elméleteket használtak uralmuk igazolásához, abból az egyszerű tényből kifolyólag, hogy az emberi lények rendíthetetlenül vágynak arra, hogy úgy cselekedjenek, amit „jónak” hisznek. Ha a Szülőhaza szolgálatát határozzák meg úgy, mint „a jó”, akkor az emberek elkerülhetetlenül ilyen szolgálatot tesznek. Ha a katonai feletteseknek való engedelmességet nevezik „erénynek” és „bátorságnak”, akkor végtelenül dicsérni és gyakorolni fogják az efféle erőszakos rabszolgaságot.

Propaganda

Minél több hamis morális elmélet létezik, annál korábban kell a gyermekekre kényszeríteni őket. Nem látjuk, hogy a tudományos gondolkodású emberek gyermekeit „logika iskolába” küldenék a harmadik vagy negyedik életévüktől. Nem látjuk, hogy a szabadpiacot támogató emberek gyermekei „Kapitalizmustáborba” mennének öt éves korukban. Nem látjuk, hogy a filozófusok gyermekeit Racionális Empirizmus Parkba küldenék, hogy az agyukba táplálják az érzékeikbe vetett bizalomnak és elméjük használatának értékét.

Nem. Amikor romlás hatja át az erkölcsi elméleteket, amikor azok önellentmondásosak és destruktívak, az alárendelt gyermekek tehetetlen elméibe kell kényszeríteni őket. A Jezsuitáknak tulajdonítják azt a közmondást, miszerint „Add nekem a gyermeked kilenc éves koráig, és az enyém lesz egy életen át”, de ez csak azért van így, mert a Jezsuiták babonás és pusztító hazugságokat tanítottak. Sosem tudnád elképzelni, ahogy egy modern tudós arra éhezik, hogy hamisságait egy újszülött tudatába ültesse. Képzelj el egy olyan embert, mint Richard Dawkins, ahogy kimondja a fentebbi szavakat, csak hogy lásd, ez mennyire nevetséges is volna.

Az a moralista, aki kizárólag a bűnözésre fókuszál, az etikai elméletek által támogatott rendszerezett bűnözés helyett, szinte egyáltalán nem látja át a helyzetet, az emberiséget pedig a vágóhídra tereli. Egy orvost, aki egy egyetemes és halálos vírus közepette minden erejét abba fekteti, hogy az enyhe túlsúlyosság lehetséges egészségügyi következményeiről beszéljen, elmeháborodottnak tartanának, és egyáltalán nem tartanák megbízható tanácsadónak gyógyászati ügyekben. Ha a házad lángokban áll, azon tanakodni, milyen színűre fesd a falad, talán nem megfelelő fontossági sorrendről tanúskodik.

Természetesen léteznek magán bűnelkövetők, de gyakorlatilag semmi hatással nincsenek az életünkre, azokhoz viszonyítva, akik hamis morális elméletek alapján uralnak minket.

11 éves koromban egyszer egy másik fiú ellopott tőlem pár dollárt. Egy másik alkalommal, 26 éves koromban az ATM-ben hagytam bankkártyámat, és valaki ellopott pár száz dollárt a számlámról.

Ugyanakkor több százezer dollárt raboltak el tőlem erőszakkal az „adóztatás helyes” morális elméletén át. Arra kényszerítettek, hogy 14 éven át üljek a közoktatás zord és elmepusztító mentális gulágjaiban, azt a morális elméletet alapul véve, miszerint „az állami oktatás erény”. (Vagy inkább: „a kényszerített oktatás erény” – a szüleimet arra kényszerítették, hogy fizessenek adókon keresztül, engem pedig arra kényszerítettek, hogy bejárjak.)

A fiú (és a férfi) aki ellopta a pénzem, kétségtelenül valami személyes élvezetre vagy szükségletre használta azt. Viszont a kormány arra használja a pénzt, amit ellopott tőlem, hogy elnyomja a szegényeket, hogy háborúkat pénzeljen, hogy fizesse a gazdagokat, és hogy államadósságon keresztül szegénységbe taszítsa a gyermekemet – illetve hogy kifizesse azoknak a jövedelmét, akik kirabolnak engem.

Ha orvos lennék egy hatalmas városban, amelyet szörnyű vírus sújt, és felfedezném, hogy a vírus a vízvezetékeken keresztül terjed, minek kellene lennie a racionális válaszomnak – feltételezve, hogy engem valóban érdekel a polgártársaim egészsége?

Nyilván a háztetőkről kéne kiabálnom, hogy az ivóvíz okozza a vírust. Nyilván minden lehetséges módszert fel kellene használnom arra, hogy az emberek ráébredjenek, mi a forrása a betegségnek, ami kínozza őket.

Nyilvánvaló, hogy az egyetemes és megakadályozható mérgezés tudatában nem arra kellene pazarolnom az időmet, hogy meggyőzzelek annak fenyegető veszélyéről, hogy valami ismeretlen jöttment esetleg megmérgezhet a jövőben.

Tehát filozófusként, akit aggodalommal tölt el az erőszak és az immoralitás, a magán bűnözésre vagy az állami bűnözésre kellene fókuszálnom?

A sérelmek, amiket a magán bűnözők követtek el ellenem, teljesen elhalványulnak az én „erényes és jó uralkodóim” békés irgalmának akár csak egyetlen napjához viszonyítva.

Ha tehát az emberiségre leselkedő legnagyobb veszélyek a hamis etikai elméletek, akkor legfőbb prioritásunknak egy érvényes, racionális, empirikus és következetes etikai teória felfedezése, kommunikációja és finomítása kell, hogy legyen. Ha felfedezzük, hogy a vírus legtöbb áldozata a fertőzött víz következtében hal meg, akkor nyilvánvalóan annak kell legfőbb prioritásunknak lennie, hogy a vizük megtisztítását javasoljuk.

Most tehát vágjunk bele ebbe a feladatba.

Következő rész>>

Az Ellenpropaganda kizárólag olyan olvasók támogatásából tartja fenn magát, mint te. Kattints ide, ha értéket találtál az oldal tartalmában, és támogasd munkánkat.