Becsületesség

A becsületesség definiálható úgy, mint következetesség és összefüggés a valóság, eszmék és viselkedés között. Következetesség a valósággal az, hogy nem azt mondjuk a gyermeknek, hogy apu “beteg,” miközben a valóságban részeg. Következetesség a viselkedéssel az, hogy nem verjük meg a gyermeket, mert megvert egy másikat. Sokan nagyon jól átérzik az effajta tisztességnek az értékét még akkor is, ha tökéletlenül gyakorolják. Nem fogunk ezzel többet foglalkozni itt sem.

Az eszmékkel való következetesség az, ami a legtöbb problémát okozza a családokban – és a legtöbb hosszú távú szenvedést a gyermekeknek hátralevő életük során.

Amikor gyermek voltál, újra és újra elmondták neked hogy bizonyos tettek jók, bizonyos tettek rosszak. Igazat mondani jó, lopni rossz. Megütni az öcsédet rossz, segíteni a nagyanyádat jó. Időben megérkezni jó, a házimunkák alól való kibújás rossz.

Magától értetődő volt ezekben az útmutatásokban – erkölcsi útmutatásokban – az az előfeltevés, hogy a szüleid tudták mi a helyes és helytelen, mi a jó és mi a rossz.
Gondolod, ez tényleg igaz volt? Gondolod, hogy a szüleid tudták, hogy mi a helyes és helytelen, amikor gyermek voltál?

Amikor azt mondjuk a gyereknek, hogy valami rossz – nem csak helytelen, hanem erkölcsileg rossz – csak kettő lehetőség létezik. Az első az, hogy mi tényleg tudjuk mi a jó és rossz általánosításban, és mi ezt az univerzális ismeretünket érvényesítjük egy bizonyos tetten, amit a gyermek elkövetett.

Ezt így adják elő a gyermeknek, és szinte minden esetben ez a legveszélyesebb hazugság a földön.

A második lehetőség az, hogy azt mondjuk a gyermeknek, hogy a tettei “rosszak” többféle okra hivatkozva, amelynek semmi köze nincs az erkölcshöz.

Példának okáért, elmondhatjuk a gyermeknek hogy a lopás rossz, mert:

  1. Szégyenkezünk a gyermekünk tette miatt
  2. Attól félünk, hogy szegény szülőknek bélyegeznek minket.
  3. Attól félünk, hogy a gyermekünk tette nyilvánosságra kerül.
  4. Egyszerűen azt ismételjük, amit nekünk is mondtak.
  5. Élvezzük a gyermekünk megszégyenítését.
  6. Az, hogy a gyermekünket “etikailag” útbaigazítjuk, erkölcsileg felsőbbrendű érzést biztosít.
  7. Azt szeretnénk, hogy a gyermekünk elkerülje azt a viselkedést, ami miatt mi is meg voltunk büntetve gyermekként

… Stb.

Feltételezve hogy nem rettegnek, a legtöbb gyerek, amikor először kap erkölcsi tanítást, általában úgy válaszol, hogy megkérdezi: „Miért?” Miért rossz a lopás? Miért rossz a hazugság? Miért rossz az erőszak? Miért rossz a verés?

Ezek teljesen megalapozott kérdések, hasonlóan ahhoz a kérdéshez, hogy miért kék az ég. A probléma akkor jelenik meg, amikor a szülőnek nincs racionális válasza, viszont úgy tesz, mintha lenne.

Amikor a gyermek megkérdez minket, hogy miért rossz valami, szörnyű csapdába kerülünk. Amikor azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy egyetemesen miért rossz a hazugság, azt hisszük, hogy el fogjuk veszíteni az erkölcsi tekintélyünket a gyermekünk szemében. Ha azt mondjuk, hogy tudjuk, miért rossz a hazugság, akkor megtartjuk az erkölcsi tekintélyünket gyermekünk szemében, viszont azáltal, hogy hazudtunk a gyermekünknek.

A vallás bukása óta elveszítettük az erkölcsi iránytűnket. Ateistaként nem gyászolom az Istenek és ördögök illúziójának elvesztését, de aggódom amiatt, hogy nem vallottuk még be azt, hogy a vallás bukása nem biztosított nekünk egy objektív és racionális erkölcsi irányt. Azzal, hogy nem valljuk be a tényt, hogy nem tudjuk, hogy mit teszünk etikusan, súlyos erkölcsi hibát követünk el a gyermek rovására.

Gyakorlatilag hazudunk nekik a jóságról.

Azt mondjuk nekik, hogy bizonyos dolgok, amit tesznek jók és rosszak – viszont nem mondjuk el nekik, hogy nem tudjuk miért jók vagy rosszak azok a dolgok. Ha a gyermekünk megkérdezi tőlünk, hogy miért rossz a hazugság, mondhatjuk, hogy fájdalmat okoz másoknak – de a fogorvos is – vagy azt mondhatjuk “te sem szereted, amikor valaki hazudik neked” – ami egy ösztönzés lenne arra, hogy ne bukjon le, nem arra hogy tartózkodjon a hazugságtól – és így tovább. Minden válasz, amit nyújtani tudunk több kérdéshez és összeegyeztethetetlenséghez vezet. Mit teszünk ezután?

Természetesen erőszakhoz kell folyamodnunk.

Ez nem ütést vagy kiabálást jelent – habár sajnos túl gyakran ez a helyzet – mert szülőként a passzív-agresszív fegyverek végtelen tárháza nyílik meg a szemünk előtt, mint például a sóhajtás, eljátszani az elkeseredettséget, megváltoztatni a beszédtémát, felajánlani egy sütit, elvinni őket sétálni, azt állítani, hogy “túl elfoglaltak” vagyunk, elterelni a figyelmüket vagy elutasítani őket millió és egy módon.

Ezen ártatlan kérdések az erkölcsösségről egyfajta rémületet ébresztenek a szülők szemében. Mint szülő, meg kell őriznünk az erkölcsi felsőbbrendűségünket a gyermekünk felett – de mint a modern világ egy polgára, nincs racionális alapunk erre az erkölcsi felsőbbrendűségre. Tehát arra vagyunk kényszerítve, hogy hazudjunk a gyerekünknek a jóságról és a jóságról való ismeretünkről, ami átalakítja az erényt egy racionális tudományágból egy rettenetes tündérmesévé.

A múltban, amikor a vallási mitológia volt a domináns, amikor a gyermekek megkérdezték “Honnan jött a világ?” a szülők úgy válaszoltak, hogy Isten teremtette. Azon emberek babonás tudatlanságának ellenére, akik mind a mai napig ugyanezt állítják, a legtöbb modern szülő megpróbál racionálisan és tudományosan megalapozott választ nyújtani, vagy legalább elküldik a gyermeket az internetre, egy enciklopédiáért vagy a könyvtárba.

Volt egy idő, amikor arra a kérdésre, hogy honnan jött a világ nagyon nehéz volt választ adni. Amikor a vallásos magyarázatok egyre inkább elvesztették hitelességüket, de a tudományos magyarázatok nem voltak teljesen megalapozottak, a szülőknek azt kellett mondaniuk – ha becsületesen akartak beszélni – “Nem tudom hogyan keletkezett a világ.”

Azzal, hogy nyíltan kifejezik bizonytalanságukat, a szülők nem csak őszintén és becsületesen viselkedtek, hanem arra ösztönözték a gyermeküket, hogy keressék az igazságot, ami bevallottan hiányzott a világból.

Sajnos hasonló nehézségekkel szenvedünk manapság, de egy sokkal fontosabb témában. Az erkölcs vallásos alapja lehullott a világ válláról, és hiányzik egyfajta hihető vagy elfogadott elmélet, ami felválthatná. Egy ideig a hazaszeretet és a kultúráért érzett hűség elég volt ahhoz, hogy meggyőzzék a gyermekeket arról, hogy őseik tudtak valamit objektíven az erkölcsökről, de ahogy a kormány és a katonaság korrupciója mindinkább nyilvánvalóvá vált, egy ország, állam vagy katonaság ethosza iránt érzett hűség egyre inkább törékeny alapja lett az erkölcsi abszolútnak. Még az ünnepelt teóriáink a demokrácia erényeiről is egyre nagyobb és nagyobb nyomás alá kerülnek, ahogy a titáni kormányok elkülönítik magukat a polgáraik kívánságaiktól és egy virtuális “természetes állapotban” cselekszenek.

Az erény vallási magyarázatai elbuktak. Nem csak azért, mert nem hiszünk már Istenben, hanem mert mostanra teljesen magától értetődő, hogy amikor a legtöbb ember az “igazságra” hivatkozik, igazából a kultúrát érti alatta.