Stefan Molyneux

Anarchia a gyakorlatban

“Képzelj el egy világot állam nélkül – ez a gondolatkísérlet sokaknak lehetetlen, mivel az állami monopóliumok hatalma eléri életünk minden egyes részét.  Viszont semmilyen racionális, gazdasági vagy erkölcsi okunk nincs azt feltételezni, hogy szükségesek az államok az utak, az egészségügy, az adományozás, konfliktusmegoldás, bíróságok, rendőrség, nemzetvédelem, börtönök – vagy bármely más szolgáltatás biztosításához, amely jelenleg az állam monopóliuma alatt áll.

Az államok hihetetlenül veszélyesek, és több mint 250 millió halálért felelősek csak a 20. században – ha lehetséges egy társadalmat állam nélkül működtetni, ez bizonyára olyasvalami, amire az emberi fajnak törekednie kellene.

Az Anarchia a gyakorlatban meggyőzően érvel a közszolgáltatások magán – azaz önkéntes – biztosítása mellett. Feltárja, hogy az állam egy veszélyes és szükségtelen anakronizmus, és utat mutat az emberiség békés és önkéntes jövője felé.”

Online olvasás

Kollektív védelem: A módszer egy példája

A megszállás miértje
Megszállni az anarchiát
Deaktivált pénz

Államista “honvédelem”: egy kritikai példa

Melyik szektor tesz többet azért, hogy megvédjen téged és a tulajdonodat – a közszektor vagy a magánszektor?

2. rész: érvelés

Bevezetés: A hat kérdés

1. Valóban megoldja-e az állama szóban forgó kérdést?
2. Alkalmazható-e az államista megoldásra is az anarchista megoldás kritikája?
3. Elfogadott-e az anarchia központi értékként a nem-politikai szférákban?
4. Végrehajtaná-e az állami funkciókat az az ember, aki az államizmust támogatja?
5. Lehet-e valami egyszerre önkéntes és kényszerített?
6. Megváltoztatja-e a politikai szerveződés az emberi természetet?

Anarchizmus – Gyakran Ismételt Kérdések

Az Állam cáfolata: Négy érv az Állam ellen
Anarchia, erőszak és az Állam

Valóban kevesebb erőszakot jelent a nagyobb állam?
1. elv: Kockázat
2. elv: közelség
3. elv: A költségek externalizálása
4. elv: Halasztás
5. elv: Propaganda

Háború, profit és az Állam

A pusztítás költségei
A pusztítás kockázatai
A személyes megtorlás kockázatai
A háború közgazdaságtana
A katonai pusztítás költségei
A megsemmisítés kockázatai
A katonai megtorlás kockázata
A katonai kockázat externalizálása
A kellemetlen érzések externalizálása
Más szóval: az Állam maga a háború

Az állam és a közlegelők tragédiája

1. Probléma: Köztulajdonlás
2. Probléma: az állam, mint ’köztulajdon’

Konfliktusmegoldó Szervezetek
Az állam nélküli társadalom: Az alternatívák vizsgálata
Az állam nélküli társadalom és az erőszakos bűnözés
Ketrecek kizárólag bestiáknak
Állam nélküli diktatúra:
Hogyan előzi meg egy szabad társadalom az állam visszatérését
Irracionális törvények?
Tank-kontroll

3. rész:
Példák

Utak
Egészségügy
Állam nélküli börtönök
Pénz
A gyermekek megmentése:
Az állam nélküli társadalom és a gyámoltalanok védelmezése
A tragédia megelőzése:
Az abortusz anarchista elemzése

4. rész:
Következtetések

Az anarchizmus értéke

Vélemény, hozzászólás?