Paul Leroy-Beaulieu

Kollektivizmus

 Az új szocializmus és annak bírálata

 

A társadalmi tévedések örökkévalók; csakhogy a különböző korszakokban különböző alakokat öltenek.

A romanticizmus korszakában, a restauráció és Lajos Fülöp alatt láttuk az érzelgős. ábrándos, misztikus szocializmust.

Egy negyedszázad óta a szociális ábrándozás más jelleget mutat. Felhagyott az érzelgéssel és a dialektikára adta magát. Mesterien bánik a tudomány fegyvereivel és a logikával. Egymás mellé fűz állítólagos elméleteket és a szellemeket elvakítani igyekszik egy mesterkélt szövevény által, mely a kevésbé gyakorlott szem előtt tudományosnak látszik.

A romantikus szocializmus helyét az állítólagos tudományos szocializmus foglalta el, amely új nevet vett fel: kollektivizmusnak mondja magát.

Franciaországban eleddig nem tanulmányozták a szabadságnak és a haladásnak ezt az új ellenfelét. Pedig van nálunk elég sok híve, akik közül akadnak eszesek, buzgók, lelkesek is.

A hivatalos optimizmus, mely, a napi politika apró eseményeit kivéve, hivatásszerűen mitse tud meg, ezzel az ellenséggel szemben, aki még némileg ismeretlen, de egyre erősbödik, természetesen a szokott lenézést tanúsította.

Én azonban úgy vélekedtem, hogy ez az ellenség komoly, beható bírálatot érdemel.

Online olvasás
 

I. könyv

Előszó a magyar fordításhoz
Előszó az első kiadáshoz
Bevezetés a második kiadáshoz
1. A szocialista eszmék terjedése
2. A kollektivizmus különböző formái
3. A kollektivizmus fő tételeinek folytatólagos taglalása
4. Karl Marx történelmi kifogásai az ingó és ingatlan tulajdon ellen
5. A mezőgazdasági kollektivizmus
6. A primitív tulajdon fejlődése: Az orosz mir
7. A kollektív tulajdon Jáva szigetén
8. A közös tulajdon átalakulása magántulajdonná
9. Az allmendek és a községi javak
10. A nemzetek birtokává lett föld kiaknázása

 

II. könyv

1. Lassalle és az ipari kollektivizmus
2. Lassalle elmélete a tőke keletkezéséről
3. Karl Marx tétele a nyereség természetéről
4. Karl Marx elmélete az értéknövekedésről
5. Karl Marx tanának folytatólagos boncolása
6. A termelés kapitalisztikus szervezetének hatásairól
7. Schäffle és a kollektivizmus a valóságban
8. A kollektivizmus és a fogyasztási szabadság
9. A termékek elosztása a kollektív társadalomban
10. Nemzetközi viszonyok a kollektív rendszer alatt
11. A fényűzés megszüntetése