Murray N. Rothbard

Gondolatok a libertárius társadalmi változás stratégiájáról

 

Mivel mostanság előkészületek folynak, hogy megalakuljon az első olyan magyar párt, ami az államtalanítás libertárius célját tűzi a lobogójára, időszerű belemélyedni a modern libertárius mozgalom legnagyobb alakjának, Murray Rothbardnak a stratégiai gondolataiba.

Erre a kötetre (eredeti címén Toward a Strategy for Libertarian Social Change) legelőször Hans-Hermann Hoppe Demokrácia, a bukott bálvány c. könyvének az egyik lábjegyzete hívta fel a figyelmemet. Kiadatlan kéziratként hivatkozott rá, és miután utánaástam, kiderült, hogy valóban létezik és valóban kiadatlan egy Rothbard kézirat, ami a szerző stratégiai gondolatait foglalja magába a legterjedelmesebb formában.

Rothbard ezt a kéziratot csupán egy szűk körben, a hozzá közeli libertáriusok között adta közre, és a borítóra azokat a szavakat nyomtatta: “SZIGORÚAN BIZALMAS: Tilos idézni, megvitatni vagy terjeszteni a szerző írott vagy máshogyan kifejezett engedélye nélkül.”

A könyv egy rövidített változata mindenesetre már egy évvel a megírása után, 1978-ban publikálásra került Strategies For A Libertarian Victory címmel. Rothbard egy másik SZIGORÚAN BIZALMAS stratégiai írása úgyszintén kiadásra került a Mises Institute által a “Strictly Confidential: The Private Volker Fund Memos of Murray N. Rothbard” című kötetben. És részint egyazon stratégiai gondolatokat fejtette ki az Ethics of Liberty és a For a New Liberty utolsó fejezeteiben, bár tömörebb formában.

De mind közül ez a legalaposabb, a legrészletesebb és a legérdekesebb írás – még akkor is, ha 5 teljes oldal elveszett a kéziratból. Tehát reméljük, hogy mind a jelen, mind a jövő libertárius szerveződései és szervezetei tanulni fognak mindabból, amit Rothbard hosszú évtizedeken át tartó sikeres mozgalomépítés után összefoglal. És reméljük, Rothbard megbocsát nekünk a síron túlról, amiért közreadjuk és megvitatjuk a kéziratba foglalt gondolatait.

.

 

Online olvasás

 

Egy mozgalom szükségessége
Győzelem, mint a cél
Abolicionizmus, mint a cél

Célok és eszközök
Az átmeneti követelések szerepe
A két fő stratégiai deviáció
Lenin stratégiája és taktikája
Jófiúk és rosszfiúk
Szervezet: a káderek és a munkamegosztás
A vezetői magatartás
Értelem és érzelem
A fiatalságra fektetett hangsúly
Optimizmus és pesszimizmus
A radikális eszmék befolyása
A klasszikus liberalizmus kudarca
A káderek, koalíciók és az ideológiai piramis
Tartalmában radikális, alakjában konzervatív
A szintezett hierarchia szükségessége
A tévedhetetlen párt hibája
A sajtó fontossága
A siker követelményei
Az amerikai forradalom
A modern libertárius mozgalom: történelem és elemzés
A mozgalom jelen helyzete