Ludwig von Mises

Liberalizmus

A klasszikus hagyomány

A Felvilágosodás filozófiája által megteremtett társadalmi rend az átlagembert ruházta fel felsőbbrendűséggel. Fogyasztó minőségében őt kérték fel, hogy végső soron eldöntse, mit termeljenek, milyen mennyiségben és milyen minőségben, kicsodák, hogyan és hol; szavazói minőségében szuverénként diktálta a nemzete politikáját. A prekapitalista társadalomban azok álltak legfelül, akik rendelkeztek a szükséges erővel ahhoz, hogy behódolásra kényszerítsék gyengébb embertársaikat. A szabadpiac annyit becsmérelt „mechanizmusa” azonban egyedül egy utat hagy nyitva a vagyonszerzésnek: a fogyasztók szolgálatát a lehető legjobb és legolcsóbb módon. Ennek a piaci „demokráciának” a megfelelője az államügyek intézése szférájában a képviseleti kormányzat rendszere. A Napóleoni háborúk és az Első világháború közötti időszak nagysága pontosan abból a tényből ered, hogy a társadalmi eszmény, aminek megvalósítására a legkimagaslóbb emberek törekedtek, a szabad kereskedelem volt a szabad nemzetek békés világában. Ez az életszínvonal példátlan javulásának korszaka volt egy sebesen növekedő népesség számára. Ez volt a liberalizmus kora.

Ma szinte teljesen feledésbe merült a liberalizmus tizenkilencedik századi filozófiája. Európában csupán néhányan emlékeznek rá. Angliában a „liberális” kifejezést többnyire olyan program leírására használják, ami csak részleteiben különbözik a szocialisták totalitarizmusától. Az Egyesült Államokban a „liberális” ma egy olyan eszmecsokrot és politikai álláspontot jelent, ami minden tekintetben az ellentéte mindannak, amit a liberalizmus jelentett az előző nemzedékeknek. Az amerikai önjelölt liberális az állami mindenhatóságra törekedik, a szabad kereskedelem megátalkodott ellensége és a hatóságok általi, mindent átfogó tervezést, azaz a szocializmust támogatja. Ezek a „liberálisok” buzgón bizonygatják, hogy nem a szocialista vagy kommunista jellege, hanem kizárólag az imperialista hajlama miatt ellenzik az orosz diktátor politikáját. Liberálisnak és progresszívnak tartanak minden intézkedést, ami az átlagnál gazdagabbak vagyonának elkobzására vagy a magántulajdonosok jogainak korlátozására törekszik. Szélsőségesnek, reakciósnak, gazdasági royalistának és fasisztának bélyegzik azt a néhány derék polgárt, aki kritizálni meri az adminisztratív despotizmus felé tartó hajlamot. Azt javasolják, hogy egy szabad országnak nem szabadna tolerálnia az efféle „közellenségek” politikai tevékenységét.

. . . Amikor 1927-ben megpróbáltam összefoglalni annak a társadalomfilozófiának az eszméit és elveit, amit egyszer liberalizmus néven ismertek, nem dédelgettem azt a hiú reményt, hogy a művem megakadályozná a közelgő katasztrófákat, amik felé az európai nemzetek által gyakorlatba ültetett politika nyilvánvalóan vezetett. Csupán azt akartam elérni, hogy a gondolkodó emberek apró kisebbségének biztosítsak egy lehetőséget arra, hogy megismerjék a klasszikus liberalizmus céljait és eredményeit, ezzel előkészítve az utat a szabadság szellemének újjáéledéséhez az eljövendő összeomlás után.”

Online olvasás

Előszó
Előszó az angol kiadáshoz

Bevezetés

1. Liberalizmus
2. Anyagi jólét
3. Racionalizmus
4. A liberalizmus célja
5. Liberalizmus és kapitalizmus
6. Az antiliberalizmus pszichológiai gyökerei

1. A liberális politika alapjai

1. Tulajdon
2. Szabadság
3. Béke
4. Egyenlőség
5. Vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenség
6. Magántulajdon és etika
7. Az állam és a kormány
8. Demokrácia
9. Az erőszak tanának kritikája
10. A fasizmus érve
11. Az állami tevékenység határa
12. Tolerancia
13. Az állam és az antiszociális magatartás

2. A liberális gazdaságpolitika

1. A gazdaság szervezése
2. A magántulajdon és kritikusai
3. A magántulajdon és a kormányzat
4. A szocializmus kivitelezhetetlensége
5. Intervencionizmus
6. Kapitalizmus: Az egyetlen lehetséges társadalomszervezési rendszer
7. Kartellek, monopóliumok és a liberalizmus
8. Bürokratizáció

3. A liberális külpolitika

1. Államhatárok
2. Az önrendelkezés joga
3. A béke politikai alapjai
4. Nacionalizmus
5. Imperializmus
6. Gyarmatpolitika
7. Szabadkereskedelem
8. A mozgás szabadsága
9. Az Európai Egyesült Államok
10. Nemzetek Szövetsége
11. Oroszország

4. A liberalizmus és a politikai pártok

1. A liberálisok „doktrinersége”
2. Politikai pártok
3. A parlamentarizmus krízise és az érdekcsoportokat képviselő országgyűlés gondolata
4. A liberalizmus és az érdekcsoportok pártjai
5. Pártpropaganda és pártszervezet
6. A liberalizmus mint a tőke pártja?

5. A liberalizmus jövője

1. A liberalizmus jövője

Függelék

1. A liberalizmus irodalmáról
2. A „liberalizmus” kifejezésről