Édouard Laboulaye

Az Állam és határai

Az alkotmányos államok életének legválságosabb perceiben adták meg századok tapasztalatai az egyéni szabadság érvényesülési módozatának, a községi és törvényhatósági önkormányzatnak a fennállás jogosultságát; századokon keresztül változó szerencsével folytatott küzdelem gyümölcse azon meggyőződés, hogy a zsarnoki önkény által üldözőbe vett, eltiprással fenyegetett népjogoknak nyugalmas révpartot, erős menhelyet gyakran csak a szabadságnak eme szűz földje nyújthat. Eddig csak egyének vagy a többségnek zsarnoksága tartott hajtóvadászatot a nemzeti jogok ellen; a jelenkornak volt fenntartva, hogy emlőin az egyéni és testületi szabad öntevékenységnek egy másik félelmes ellenségét nevelje naggyá. Az abszolutizmus semmit nem vesztett végzetes hatalmából, fagyos érintése ma is éppen olyan borzadályt ébreszt, mint valaha; mellette áll azonban immár egy másik rémalak is: korunk visszataszító szörnyszülöttje, a szocializmus, vagy igazabb nevén szólítva, a kommunisztikus társadalmi mozgalom. Mindkét szörnynek egyaránt mérgesek fogai, egyaránt halálos harapása; összeütközésük azonnal, az egyiknek túlsúlyra emelkedése lassanként vezet el a forradalomhoz ott, ahol hiányzik a varázserő, mely egyedül képes megtörni ádáz rohamukat; ott, hol megsemmisítették az államélet regulátorát, a községi és törvényhatósági önkormányzatot!”

Online olvasás

A fordító előszava

 

I. A szabadság eszmetörténete

Az antikvitás és a szabadság
Az egyház és a szabadság a középkorban
A reformáció
John Locke és a szabadság Angliában
Montesquieu és a törvények szelleme
A fiziokraták
Rousseau és a társadalmi szerződés
Etatista forradalom Franciaországban

 

II. Szabadságeszmék Európában

Wilhelm von Humboldt és az állam tevékenységének határai
John Stuart Mill a szabadságról
Eötvös József és az uralkodó eszmék

 

III. A francia szabadság

Alexis de Tocqueville
Jules Simon
A szabadság Franciaországban
Konklúzió